Biografi

IMAM JA’FAR AS-SHODIQ, ULAMA MUJTAHID YANG MAHIR KIMIA

Diposkan pada

Imam Ja’far As-Shodiq merupakan salah satu ulama mujtahid yang keilmuannya dalam fiqh, hadits, dan tasawwuf diakui oleh para ulama Ahlussunah Wal jamaah. Beliau lahir tahun 80 Hijriyah. Beliau merupakan keturunan Rasulullah dari jalur ayah. Dari jalur ibu, beliau merupakan keturunan Abu Bakar As-Shidiq. Dimasa kecilnya, beliau belajar kepada ayahnya, Muhammad al-Baqir. Proses belajar yang panjang […]