Maklumat

MAKNA FILOSOFIS LOGO PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM KARANGDURIN

 • Garis Bingkai
  Lima sisi garis bingkai luar yang tebal melambangkan rukun Islam yang lima.
  Sedangkan Lima sisi garis bingkai dalam yang tipis melambangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 • Garis Melingkar
  Garis bundar yang melingkar melambangkan persatuan yang kokoh.
 • Sembilan bintang
  Satu bintang di atas menggambarkan kedudukan Rasulullah Muhammad SAW. sebagai pemimpin dan utusan Allah SWT. Sedangkan empat buah bintang sebelah kanan menggambarkan kedudukan al-Khulafa ar-Rasyidin dan empat buah bintang sebelah kiri dimaksudkan sebagai simbol al-Madzahib al-Arba’ah. Dan makna dari sembilan bintang itu adalah sumber pengambilan hukum menurut faham Ahlu Sunnah Wal Jama’ah disamping dari nash serta sebagai simbol penerus perjuangan Wali Songo di dalam mengibarkan panji-panji dakwah islamiyah di bumi Nusantara.
 • Bumi
  Bumi melambangkan tempat hidup, berjuang dan beramal di dunia ini. Dan melambangkan pula pada asal kejadian manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah.
 • Dua kitab dan pena
  Dua kitab di atas bumi melambangkan al-Quran dan al-Hadist sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Sedangkan pena di atasnya sebagai simbol pendidikan.
 • Pita
  Pita adalah sehelai kain yang sangat mudah dibentuk menjadi berbagai pola. Hal itu melambangkan sikap dan mental yang terbuka, mudah menerima saran, kritik, pendapat dan nasehat yang datang dari manapun.
 • Tulisan SANTRI dalam pita
  Tulisan santri pada pita sebagai trilogi; yaitu:
  a. Insan yang Islam
  b. Insan yang Iman
  c. Insan yang Ihsan
  Insan berarti manusia. Trilogi yang dimaksud adalah Islam, Iman dan Ihsan yang dengan ketiganya manusia menjadi khaira ummah. Manusia yang sempurna adalah manusia yang menganut trilogi tersebut.
 • Warna lambang
  Warna lambang yang ditetapkan adalah warna dasar hijau, yang menjadi simbol akhlaqul karimah (keadilan dan kejujuran)
  Warna putih merupakan simbol kesucian dan keikhlasan
  Warna biru merupakan simbol kebersihan dan kekokohan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *